การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

เราจะคำนวณหาพื้นที่สี่เหลียมแบบต่างๆได้อย่างไร?

รูปสี่เหลี่ยม คือรูปทรงที่มีสี่ด้าน ได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน การจะหาพื้นที่ของรูปทรงสี่เหลี่ยม เราต้องระบุให้ได้ก่อนว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมอะไร แล้วเราก็นำสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นมาทำการคำนวณ อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม”