โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบราคาสินค้า

มีวิธีเปรียบเทียบราคาสินค้าอย่างไร?

เวลาซื้อของ เมื่อเจอสินค้าที่เราต้องการ แต่มีขนาดและราคาต่างกัน เราจะคำนวณราคาอย่างไร ให้ได้ราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าที่สุด?

การเปรียบเทียบราคา จึงเป็นสิ่งที่เราพิจาราณา เมื่อสินค้าเป็นสินค้า ชนิดเดียวกัน คุณภาพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน บางทีอาจเป็นสินค้ายี่ห้อเดียวกัน แต่แยกแพคเกจ เพื่อความสะดวกในการซื้อ เช่น ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป (ดรายเพิส , แพมเพิส) รุ่นเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน แต่แบ่งขายแพคเกจเล็กใหญ่ และมีโปรโมชั่นในแต่ละแพคเกจ , เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ หรือ น้ำอัดลม แบบขวดเล็ก ขวดใหญ่ หรือแบบกระป๋อง, เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม “โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบราคาสินค้า”

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

เรามีวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากได้อย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี ที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงินเพื่อเป็นผลตอบแทนในการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน

เรามาคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งมีทั้งฝากออมทรัพย์ และฝากประจำ 
อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก”

การคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือถัวเฉลี่ยหุ้น

เราจะสามารถคำนวณราคาการถัวหุ้น หรือ ถัวเฉลี่ยหุ้น อย่างไร?

การถัวเฉลี่ยหุ้น คือ การที่เราซื้อหุ้น ในหลายราคาที่ต่างกัน ในจำนวนต่างๆ ซึ่งทำให้ ราคาต่อหุ้นโดยรวมที่เราซื้อจะเปลี่ยนแปลงตามราคาที่แตกต่างกัน

เพื่อให้ได้หุ้นนั้นมาครอบครองตามจำนวนที่ต้องการนั้น ราคาอาจไม่เป็นตามที่เราต้องการ อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้น  อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือถัวเฉลี่ยหุ้น”