การคำนวณ กำไร ขาดทุน หุ้น

เราจะคำนวณผลตอบแทนหุ้นได้อย่างไรบ้าง?

อยากคำนวณว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใด? เมื่อเราซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งแล้วอยากขายออกไปเราจะได้ผลตอบแทนจะมีกำไรหรือขาดทุน ซึ่งหลักการณ์ในการคิดง่ายๆ ก็แค่ ถ้าราคาซื้อ น้อยกว่าราคาขาย ก็คือขาดทุน แต่ถ้าราคขายมากกว่าราคาซื้อ นั่นคือ เราจะได้กำไร
แต่การซื้อขายหุ้นนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เพราะราคาหุ้นจะไม่คงที่ มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลา อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณ กำไร ขาดทุน หุ้น”

การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

เราจะคำนวณหาพื้นที่สี่เหลียมแบบต่างๆได้อย่างไร?

รูปสี่เหลี่ยม คือรูปทรงที่มีสี่ด้าน ได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน การจะหาพื้นที่ของรูปทรงสี่เหลี่ยม เราต้องระบุให้ได้ก่อนว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมอะไร แล้วเราก็นำสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นมาทำการคำนวณ อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม”

การคำนวณหาปริมาณคอนกรีต

concrete cal
คำนวณปริมาณคอนกรีต

เราจะคำนวณหาปริมาณคอนกรีต หรือปริมาตรคอนกรีต อย่างไร?
การก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืองานเทปูนซีเมนต์ หรือคอนกรีต หลายครั้ง เราใช้บริการช่างทั่วๆไป โดยไม่ได้ใช้บริการบริษัทรับเหมาที่มีมาตรฐาน เราต้องทำการคิด คำนวณงานเอง ประกอบไปด้วย เพื่อให้ได้งานและความคุ้มค่า
การใช้คอนกรีต หลายคนอาจคุ้นหูกับคำว่า กี่คิว ใช้กี่คิว คิวละกี่บาท โดยเฉพาะถ้าเราสั่งรถผสมคอนกรีตแบบสำเร็จ อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณหาปริมาณคอนกรีต”

การคำนวณหาเปอร์เซนต์

อยากทราบวิธีการหาค่าเปอร์เซนต์ (Percent) ทำอย่างไร?

หาเปอร์เซนต์

การหาค่าเปอร์เซ็น (Percent) หรือที่เราเรียกว่า ร้อยละ เป็นอัตราส่วนที่เราเทียบกับ 100 ไม่ว่าค่านั้นจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตาม 

การเปรียบเทียบหรือคิดเป็นเปอร์เซนต์ ทำให้เราสามารถเข้าใจและนำค่าเหล่านี้ไปต่อยอด วิเคราะห์ในเชิงสถิติ หรือไปใช้ในการคำนวณต่างๆได้ 

อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณหาเปอร์เซนต์”

การแปลงหน่วยอุณหภูมิ

อยากทราบวิธีการแปลงหน่วยอุณภูมิ มีวิธีการอย่างไร?

แปลงอุณหภูมิ

มาตราอุณหภูมิที่ใช้นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ องศาเซลเซียส (°C), ฟาเรนไฮต์ (°F), เคลวิน (°K), โรเมอร์ (°R), และมีอีกอื่นๆ แต่อาจไม่นิยมนัก
หน่วยอุณภูมิแต่ละหน่วย อาจนิยมใช้ในเฉพาะ กลุ่ม ประเทศ หน่วยงาน หรือในแขนงงานต่างๆ ทำให้การแจ้งหรือกำหนดอุณภูมิที่เป็นตัวเลขและหน่วยนั้นๆออกมามีความเข้าใจกัน
อ่านเพิ่มเติม “การแปลงหน่วยอุณหภูมิ”

การคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือเช่าซื้อสินค้า

ดอกเบี้ยผ่อนรถ

การคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือเช่าซื้อสินค้า
อยากซื้อรถ ผ่อนรถ ลองมาหาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ ว่าเราจะสามารถผ่อนและจ่ายดอกเบี้ยเท่าไร
โดยทั่วไปการผ่อนรถ หรือเช่าซื้อรถ รวมถึงสินค้าต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ทางผู้ประกอบการจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ Fixed/Flat rate และเราสามารถวางเงินดาวน์ เพื่อลดยอดเงินกู้จากราคารถได้ตามที่ตกลงกันกับผู้ประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือเช่าซื้อสินค้า”

การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้

การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินกู้ มีวิธีการคิดดอกเบี้ยหลายประเภท ซึ่งแล้วแต่ผู้ประกอบการและผู้กู้ตกลงกันว่าจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบใด ภายให้ระเบียบและกฎหมายกำหนด
โดยทั่วไป มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2 แบบหลักๆ คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) และ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้”