การคำนวณหาเปอร์เซนต์

อยากทราบวิธีการหาค่าเปอร์เซนต์ (Percent) ทำอย่างไร?

หาเปอร์เซนต์

การหาค่าเปอร์เซ็น (Percent) หรือที่เราเรียกว่า ร้อยละ เป็นอัตราส่วนที่เราเทียบกับ 100 ไม่ว่าค่านั้นจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตาม 

การเปรียบเทียบหรือคิดเป็นเปอร์เซนต์ ทำให้เราสามารถเข้าใจและนำค่าเหล่านี้ไปต่อยอด วิเคราะห์ในเชิงสถิติ หรือไปใช้ในการคำนวณต่างๆได้ 

 

วิธีการหาค่าเปอร์เซนต์ หรือ ร้อยละ

เราสามารถหาค่าเปอร์ได้จากสูตรการหาค่าเปอร์เซนต์ ดังนี้

สูตรการหาเปอร์เซนต์  n% = n/100

ตัวอย่างที่ 1  หาค่า จาก % ของจำนวนตั้งต้น เช่น  10% จาก 120 คือ  10/100 x 120 = 12

ตัวอย่างที่ 2 การหาค่าหา n% ของจำนวนกำหนด จากจำนวนตั้งต้น เช่น จำนวน 500 ของ 1000 คิดเป็นกี่ %  คือ n =  500 / 1000 x 100 = 50%

ตัวอย่างที่ 3 หาจำนวนตั้งต้น จาก % และจำนวนกำหนด เช่น จำนวน 100 คิดเป็น 5% ของจำนวนตั้งต้นเท่าไร? คือ  x =  100 / (5/100) = 2000

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณหาเปอร์เซนต์ได้ที่นี่ >> โปรแกรมคำนวณหาเปอร์เซนต์