การคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือถัวเฉลี่ยหุ้น

เราจะสามารถคำนวณราคาการถัวหุ้น หรือ ถัวเฉลี่ยหุ้น อย่างไร?

การถัวเฉลี่ยหุ้น คือ การที่เราซื้อหุ้น ในหลายราคาที่ต่างกัน ในจำนวนต่างๆ ซึ่งทำให้ ราคาต่อหุ้นโดยรวมที่เราซื้อจะเปลี่ยนแปลงตามราคาที่แตกต่างกัน

เพื่อให้ได้หุ้นนั้นมาครอบครองตามจำนวนที่ต้องการนั้น ราคาอาจไม่เป็นตามที่เราต้องการ อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้น  ดังนั้น เราเองต้องวางแผนในการลงทุนว่า เราต้องการหุ้นดังกล่าว จำนวนเท่าใด และอยู่ที่ ราคา เท่าใด ถึงจะเหมาะสมต่อการลงทุน เราจึงต้องมีการ คำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือ การถัวหุ้น นั่นเอง…

มาดูวิธีการ การคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือถัวหุ้น โดยเริ่มจาก 

    • เราดูว่า เรามีหุ้นเดิมอยู่จำนวนกี่หุ้น และราคาเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร ซึ่งเราจะสามารถดูได้จากพอร์ตหุ้นของเราเอง
    • จากนั้น เราก็ดูว่า หุ้นที่เราต้องการซื้อเพิ่ม เพื่อทำการ ถัวเฉลี่ย นั้น ต้องการซื้อที่ราคาเท่าไร และจำนวนกี่หุ้น
    • และเราก็นำมาคำนวณ เพื่อหาราคาที่เหมาะสม โดยวิธีการคำนวณหาราคาเฉลี่ย คือ   นำมูลค่าหุ้นที่จะซื้อใหม่ รวมกับ มูลค่าหุ้นเดิม แล้ว หารด้วย จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งจะได้ราคาถัวเฉลี่ยหุ้นออกมา

คุณสามารถ ใช้โปรแกรมคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้นได้ที่นี่ >>  โปรแกรมคำนวณราคาถัวเฉลี่ยหุ้น