วันอาทิตย์, กรกฎาคม 12, 2020
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Telegram

เราจะคำนวณหาปริมาณคอนกรีต หรือปริมาตรคอนกรีต อย่างไร?

การก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืองานเทปูนซีเมนต์ หรือคอนกรีต หลายครั้ง เราใช้บริการช่างทั่วๆไป โดยไม่ได้ใช้บริการบริษัทรับเหมาที่มีมาตรฐาน เราต้องทำการคิด คำนวณงานเอง ประกอบไปด้วย เพื่อให้ได้งานและความคุ้มค่า
การใช้คอนกรีต หลายคนอาจคุ้นหูกับคำว่า กี่คิว ใช้กี่คิว คิวละกี่บาท โดยเฉพาะถ้าเราสั่งรถผสมคอนกรีตแบบสำเร็จหลายคนอาจไม่ทราบว่า ปูน 1 คิว หรือคอนกรีต 1 คิว คือปริมาณเท่าไร? แล้ว ปูน 1 คิว ใช้เทพื้น หรือใช้ได้กี่ตารางเมตร
ปูน หรือ คอนกรีต 1 คิว ก็คือ ปริมาตรของคอนกรีต 1 คิวบิกเมตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร นั่นเอง ดังนั้นในการคำนวณ เราจะต้องแปลงหน่วยให้เป็น เมตรก่อน เช่น 10 เซนติเมตร ก็คือ 10/100 เท่ากับ 0.1 เมตร

วิธีการคำนวณหาปริมาณคอนกรีต หรือปริมาตรคอนกรีต
สามารถคำนวณปริมาณคอนกรีตได้จาก สูตรการคำนวณหาปริมาณคอนกรีต ดังนี้

ปริมาณคอนกรีต = พื้นที่ ตรม.  x  หนา หรือ  กว้าง x ยาว x สูง หรือ หนา

ตัวอย่างที่ 1 พื้นที่ กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ต้องการเทพื้น หนา 15 เซนติเมตร จะใช้ คอนกรีตเท่าไร?
ปริมาณคอนกรีต = 2 x 5 x 0.15 = 1.5 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1.5 คิว

เราสามารถใช้โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณคอนกรีตได้ที่นี่ >>โปรแกรมคำนวณปริมาตรคอนกรีต

เมื่อถามว่า คอนกรีต  1คิว จะใชเทได้กี่ตารางเมตร?
จะเทได้เท่าไดนั้น ขึ้นอยู่กับความหนาที่เราจะเท โดยสามารถคำนวณได้จากสูตร

ปริมาณคอนกรีต (คิว)  /   ความหนา (m)

ตัวอย่างที่ 2
-ถ้าเทพื้นหนา 5ซม.  คือ 1 คิว / 0.05 จะเทได้ 20 ตารางเมตร
-ถ้าเทพื้นหนา 10ซม. คือ 1 คิว / 0.10 จะเทได้ 10 ตารางเมตร
-ถ้าเทพื้นหนา 15ซม. คือ 1 คิว / 0.15 จะเทได้ 6.5 ตารางเมตร
-ถ้าเทพื้นหนา 20ซม. คือ 1 คิว / 0.20 จะเทได้ 5 ตารางเมตร

ดังนั้นการที่จะใช้ ปูน1คิวเทได้กี่ตารางเมตร เทพื้นกี่ตารางเมตร , ปูน 1ถุงเทได้กี่ตารางเมตร ปูน1กระสอบเทพื้นได้กี่ตารางเมตร หรือ ปูนซีเมนต์1ลูกเทพื้นได้เท่าไหร่นั้น ทุกคำตอบคือ ต้องขึ้นอยู่กับว่า เทคอนกรีตหนากี่เซนติเมตร เพราะคอนกรีต 1คิว หรือ 1 ลบ.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ 6.4 ถุง ขึ้นอยู่กับความหนาของแต่ละพื้น

….

Tags: ,