การคำนวณหาเปอร์เซนต์

อยากทราบวิธีการหาค่าเปอร์เซนต์ (Percent) ทำอย่างไร?

หาเปอร์เซนต์

การหาค่าเปอร์เซ็น (Percent) หรือที่เราเรียกว่า ร้อยละ เป็นอัตราส่วนที่เราเทียบกับ 100 ไม่ว่าค่านั้นจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตาม 

การเปรียบเทียบหรือคิดเป็นเปอร์เซนต์ ทำให้เราสามารถเข้าใจและนำค่าเหล่านี้ไปต่อยอด วิเคราะห์ในเชิงสถิติ หรือไปใช้ในการคำนวณต่างๆได้ 

อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณหาเปอร์เซนต์”