การคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือถัวเฉลี่ยหุ้น

เราจะสามารถคำนวณราคาการถัวหุ้น หรือ ถัวเฉลี่ยหุ้น อย่างไร?

การถัวเฉลี่ยหุ้น คือ การที่เราซื้อหุ้น ในหลายราคาที่ต่างกัน ในจำนวนต่างๆ ซึ่งทำให้ ราคาต่อหุ้นโดยรวมที่เราซื้อจะเปลี่ยนแปลงตามราคาที่แตกต่างกัน

เพื่อให้ได้หุ้นนั้นมาครอบครองตามจำนวนที่ต้องการนั้น ราคาอาจไม่เป็นตามที่เราต้องการ อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้น  อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือถัวเฉลี่ยหุ้น”