การคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือเช่าซื้อสินค้า

ดอกเบี้ยผ่อนรถ

การคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือเช่าซื้อสินค้า
อยากซื้อรถ ผ่อนรถ ลองมาหาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ ว่าเราจะสามารถผ่อนและจ่ายดอกเบี้ยเท่าไร
โดยทั่วไปการผ่อนรถ หรือเช่าซื้อรถ รวมถึงสินค้าต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ทางผู้ประกอบการจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ Fixed/Flat rate และเราสามารถวางเงินดาวน์ เพื่อลดยอดเงินกู้จากราคารถได้ตามที่ตกลงกันกับผู้ประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือเช่าซื้อสินค้า”