การคำนวณหาปริมาณคอนกรีต

concrete cal
คำนวณปริมาณคอนกรีต

เราจะคำนวณหาปริมาณคอนกรีต หรือปริมาตรคอนกรีต อย่างไร?
การก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืองานเทปูนซีเมนต์ หรือคอนกรีต หลายครั้ง เราใช้บริการช่างทั่วๆไป โดยไม่ได้ใช้บริการบริษัทรับเหมาที่มีมาตรฐาน เราต้องทำการคิด คำนวณงานเอง ประกอบไปด้วย เพื่อให้ได้งานและความคุ้มค่า
การใช้คอนกรีต หลายคนอาจคุ้นหูกับคำว่า กี่คิว ใช้กี่คิว คิวละกี่บาท โดยเฉพาะถ้าเราสั่งรถผสมคอนกรีตแบบสำเร็จ อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณหาปริมาณคอนกรีต”