การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

เรามีวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากได้อย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี ที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงินเพื่อเป็นผลตอบแทนในการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน

เรามาคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งมีทั้งฝากออมทรัพย์ และฝากประจำ 
อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก”