การแปลงหน่วยอุณหภูมิ

อยากทราบวิธีการแปลงหน่วยอุณภูมิ มีวิธีการอย่างไร?

แปลงอุณหภูมิ

มาตราอุณหภูมิที่ใช้นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ องศาเซลเซียส (°C), ฟาเรนไฮต์ (°F), เคลวิน (°K), โรเมอร์ (°R), และมีอีกอื่นๆ แต่อาจไม่นิยมนัก
หน่วยอุณภูมิแต่ละหน่วย อาจนิยมใช้ในเฉพาะ กลุ่ม ประเทศ หน่วยงาน หรือในแขนงงานต่างๆ ทำให้การแจ้งหรือกำหนดอุณภูมิที่เป็นตัวเลขและหน่วยนั้นๆออกมามีความเข้าใจกัน
อ่านเพิ่มเติม “การแปลงหน่วยอุณหภูมิ”