วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Host Atom

เราจะคำนวณหาพื้นที่สี่เหลียมแบบต่างๆได้อย่างไร?

รูปสี่เหลี่ยม คือรูปทรงที่มีสี่ด้าน ได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน การจะหาพื้นที่ของรูปทรงสี่เหลี่ยม เราต้องระบุให้ได้ก่อนว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมอะไร แล้วเราก็นำสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นมาทำการคำนวณ
สูตร และ วิธีการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม1 การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส ลักษณะ ของสี่เหลี่ยมจตุรัส มีสี่ด้าน ทุกด้านมีความยาวเท่ากัน มีสี่มุม ทุกมุมมีขนาด 90 องศา หรือ มุมฉาก

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส คือ ด้าน x ด้าน   หรือ A x B ตามรูป

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสได้ ที่นี่ >> โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส
……………………..

2 การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านตรงข้ามกันมีความยาวเท่ากัน มีสี่มุม ทุกมุมมีขนาด 90 องศา หรือมุมฉาก

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ กว้าง x ยาว หรือ A x B ตามรูป

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ที่นี่ >> โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
……………………..

3 การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีอย่างน้อยสองด้านขนานกันและกัน มุมสามารถมีองศาเท่าไหร่ก็ได้ และด้านแต่ละด้านบนสี่เหลี่ยมคางหมูสามารถมีความยาวแตกต่างกัน

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู คือ 1/2 x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน  หรือ 1/2 x C x (A + B) ตามรูป

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูได้ที่นี่ >> โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
……………………..

Tags: