วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Host Atom

เราจะคำนวณผลตอบแทนหุ้นได้อย่างไรบ้าง?

อยากคำนวณว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใด? เมื่อเราซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งแล้วอยากขายออกไปเราจะได้ผลตอบแทนจะมีกำไรหรือขาดทุน ซึ่งหลักการณ์ในการคิดง่ายๆ ก็แค่ ถ้าราคาซื้อ น้อยกว่าราคาขาย ก็คือขาดทุน แต่ถ้าราคขายมากกว่าราคาซื้อ นั่นคือ เราจะได้กำไรแต่การซื้อขายหุ้นนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เพราะราคาหุ้นจะไม่คงที่ มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลา
การจัดการบริหารพอร์ตของเรา จึงต้องมีการคิดคำนวณอย่างรอบคอบ เช่น การทยอยซื้อในราคาต่างๆ หรือ การถั่วเฉลี่ยหุ้น การทยอยขายในสัดส่วนต่างๆ เพื่อทำกำไร หรือ ลดความเสี่ยง ดังนั้น การคำนวณกำไรขาดทุนก็อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น
สามารถคำนวณผลตอบแทนของหุ้นได้จากโปรแกรมคำนวณกำไรขาดทุนหุ้น ทีนี่ >>โปรแกรมคำนวณกำไรขาดทุนหุ้น

การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการลงทุน…

Tags: