วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Host Atom

การคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือเช่าซื้อสินค้า
อยากซื้อรถ ผ่อนรถ ลองมาหาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ ว่าเราจะสามารถผ่อนและจ่ายดอกเบี้ยเท่าไร
โดยทั่วไปการผ่อนรถ หรือเช่าซื้อรถ รวมถึงสินค้าต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ทางผู้ประกอบการจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ Fixed/Flat rate และเราสามารถวางเงินดาวน์ เพื่อลดยอดเงินกู้จากราคารถได้ตามที่ตกลงกันกับผู้ประกอบการวิธีการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือสินค้า
เริ่มจากการวางเงินดาวน์เพื่อลดยอดเงินต้นตามที่เราต้องการ จากนั้น ดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้นที่เหลือ

สูตรการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ
เงินต้น = ราคารถ  – เงินดาวน์
ดอกเบี้ยทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี)
จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด / จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินผ่อนรถได้ที่นี่ >> โปแกรมคำนวณดอกเบี้ยผ่อนรถ หรือผ่อนสินค้า

……………………

Tags: