วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
Host Atom

อยากทราบวิธีการแปลงหน่วยอุณภูมิ มีวิธีการอย่างไร?

มาตราอุณหภูมิที่ใช้นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ องศาเซลเซียส (°C), ฟาเรนไฮต์ (°F), เคลวิน (°K), โรเมอร์ (°R), และมีอีกอื่นๆ แต่อาจไม่นิยมนัก
หน่วยอุณภูมิแต่ละหน่วย อาจนิยมใช้ในเฉพาะ กลุ่ม ประเทศ หน่วยงาน หรือในแขนงงานต่างๆ ทำให้การแจ้งหรือกำหนดอุณภูมิที่เป็นตัวเลขและหน่วยนั้นๆออกมามีความเข้าใจกัน


แต่เมื่อกลุ่มอื่นๆที่ใช้หน่วยอีกอย่าง จะนำตัวเลขนี้ไปใช้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เราอาจมีการแปลงหน่วยเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสม เช่น ในประเทศไทย เรานิยมใช้หน่วย องศาเซลเซียส(°C) ถ้ารับข้อมูลมาจากหน่วย องศาฟาเรนไฮต์(°F) หรืออื่นๆ เราต้องมีการแปลงหน่วย เพื่อเราจะได้เข้าใจว่า ค่าอุณหภูมินี้ จะตรงกับที่เราเข้าใจคุ้นเคยเท่าไร…

วิธีการแปลงหน่วยอุณภูมิ  เซลเซียส (°C), ฟาเรนไฮต์ (°F), เคลวิน (°K), โรเมอร์ (°R)

เราสามารถแปลงหน่วยอุณหภูมิ จากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วย โดยมีสูตรการแปลงอุณหภูมิ ดังนี้
สูตรการแปลงหน่วยอุณหภูมิ :
เซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์    °F = (1.8 × °C) + 33
เคลวิน เป็น เซลเซียส           °C = K – 273.15
โรเมอร์ เป็น เซลเซียส          °C = °R × 1.25
เซลเซียส เป็น โรเมอร์          °R = °C × 0.8
เซลเซียส เป็น เคลวิน           °K = °C + 273.15
เคลวิน เป็น ฟาเรนไฮต์         °F = (K × 1.8) − 459.67
ฟาเรนไฮต์ เป็น เคลวิน         °K = (°F + 459.67) / (1.8)
ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส   °C = (F – 32) x 5/9

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณแปลงหน่วยอุณหภูมิได้ที่นี่ >> โปรแกรมการแปลงหน่วยอุณหภูมิ

Tags: , , ,