วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Host Atom

ค่าเปอร์เซนต์ (Percent) คืออะไร?

ค่าเปอร์เซนต์ คืออัตราส่วนที่เทียบกับจำนวณ 100 ซึ่งในภาษาไทยเราเรียกว่าร้อยละ

เพื่อให้เห็นภาพง่าย เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วน เช่น

50% (ห้าสิบเปอร์เซนต์) คือ 50/100 (ห้าสิบส่วนร้อย) หรือ ร้อยละ 50 คือ 50/100 เช่นกัน

อยากทราบวิธีการหาค่าเปอร์เซนต์ (Percent) ทำอย่างไร?

การหาเปอร์เซ็น (Percent) หรือ ร้อยละ เป็นอัตราส่วนที่เราเทียบกับ 100 ไม่ว่าค่านั้นจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตาม  การเปรียบเทียบหรือคิดเป็นเปอร์เซนต์ ทำให้เราสามารถเข้าใจและนำค่าเหล่านี้ไปต่อยอด วิเคราะห์ในเชิงสถิติ หรือไปใช้ในการคำนวณต่างๆได้วิธีการหาค่าเปอร์เซนต์ หรือ ร้อยละ

เราสามารถหาค่าเปอร์ได้จากสูตรการหาค่าเปอร์เซนต์ ดังนี้

สูตรการหาเปอร์เซนต์  n% = n/100

ตัวอย่างที่ 1  หาค่า จาก % ของจำนวนตั้งต้น เช่น  10% จาก 120 คือ  10/100 x 120 = 12

ตัวอย่างที่ 2 การหาค่าหา n% ของจำนวนกำหนด จากจำนวนตั้งต้น เช่น จำนวน 500 ของ 1000 คิดเป็นกี่ %  คือ n =  500 / 1000 x 100 = 50%

ตัวอย่างที่ 3 หาจำนวนตั้งต้น จาก % และจำนวนกำหนด เช่น จำนวน 100 คิดเป็น 5% ของจำนวนตั้งต้นเท่าไร? คือ  x =  100 / (5/100) = 2000

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณหาเปอร์เซนต์ได้ที่นี่ >>โปรแกรมคำนวณหาเปอร์เซนต์

Tags: ,