วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Host Atom

เราจะสามารถคำนวณราคาการถัวหุ้น หรือ ถัวเฉลี่ยหุ้น อย่างไร?

การถัวเฉลี่ยหุ้น คือ การที่เราซื้อหุ้น ในหลายราคาที่ต่างกัน ในจำนวนหุ้นต่างๆ ซึ่งทำให้ ราคาต่อหุ้นโดยรวมที่เราซื้อจะเปลี่ยนแปลงตามราคาที่แตกต่างกัน โดยจะเป็นราคาเฉลี่ย ซึ่งราคาสูงหรือต่ำลงอยู่ที่ราคาที่เราซื้อเพิ่มเข้ามาทำไมถึงทำการถัวเฉลี่ยหุ้น? 

เนื่องจากราคาหุ้นในแต่ละวันมันไม่คงที่ อาจมีราคสูงขึ้น หรือราคาลดลง ตามผลประกอบการและการเก็งกำไรในแต่ละวัน นั่นส่งผลให้ผู้ที่ต้องการหุ้นนั้นๆต้องการราคาที่เหมาะสมหรือดีที่สุด (ราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

เพื่อให้ได้หุ้นนั้นมาครอบครองตามจำนวนที่ต้องการนั้น ราคาหุ้นอาจไม่เป็นตามที่เราต้องการ ราคาอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้น โดยส่วนใหญ่ทุกคนย่อมต้องการซื้อหุ้นในราคาทุนที่ต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสมีกำไรสูงขึ้นเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น

ดังนั้น เราเองต้องวางแผนในการลงทุนว่า เราต้องการหุ้นดังกล่าว จำนวนเท่าใด และอยู่ที่ ราคา เท่าใด ถึงจะเหมาะสมต่อการลงทุน เราจึงต้องมีการ คำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือ การถัวหุ้น เพื่อให้หุ้นตามต้องการนั่นเอง…

มาดูวิธีการ การคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น หรือถัวหุ้น โดยเริ่มจาก 

    • เราดูว่า เรามีหุ้นเดิมอยู่จำนวนกี่หุ้น และราคาเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร ซึ่งเราจะสามารถดูได้จากพอร์ตหุ้นของเราเอง
    • จากนั้น เราก็ดูว่า หุ้นที่เราต้องการซื้อเพิ่ม เพื่อทำการ ถัวเฉลี่ย นั้น ต้องการซื้อที่ราคาเท่าไร และจำนวนกี่หุ้น
    • และเราก็นำมาคำนวณ เพื่อหาราคาที่เหมาะสม โดยวิธีการคำนวณหาราคาเฉลี่ย คือ   นำมูลค่าหุ้นที่จะซื้อใหม่ รวมกับ มูลค่าหุ้นเดิม แล้ว หารด้วย จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งจะได้ราคาถัวเฉลี่ยหุ้นออกมา

คุณสามารถ ใช้โปรแกรมคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้นได้ที่นี่ >>โปรแกรมคำนวณราคาถัวเฉลี่ยหุ้น

เมื่อไรเราจึงจะทำการซื้อหุ้นเพื่อถัวเฉลี่ย?

โดยส่วนใหญ่แล้ว นักลงทุนจะทำการถัวหุ้นก็ต่อเมื่อ ราคาหุ้นที่ตนเองถืออยู่นั้นลดลง จนทำให้เกิดการขาดทุนของราคาหุ้น เพื่อลดการขาดทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไรหากราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้น ซึ่งจะถัวจากราคาเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละท่าน

นอกจากการซื้อถัวเฉลี่ยหุ้น เมื่อราคาหุ้นลดลงแล้ว การถัวเฉลี่ยหุ้นในขณะที่ราคาสูงขึ้นก็ทำได้เช่นกัน หากกรณีที่นักลงทุนเห็นว่ากิจการที่ถือหุ้นอยู่มีแนวโน้มที่ดี ราคามีโอกาสขยับสูงขึ้น นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาอีกในราคาที่สูงกว่าราคาเดิมของตนเอง เพื่อครอบครองหุ้นจำนวนมากขึ้นและโอกาสทำกำไรมากขึ้น ทั้งนี้ก็อยู่ที่การวางแผนของแต่ละคนเช่นกัน…

Tags: ,