วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Host Atom

เราจะคำนวณหาปริมาณคอนกรีต หรือปริมาตรคอนกรีต อย่างไร?

การก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืองานเทปูนซีเมนต์ หรือคอนกรีต หลายครั้ง เราใช้บริการช่างทั่วๆไป โดยไม่ได้ใช้บริการบริษัทรับเหมาที่มีมาตรฐาน เราต้องทำการคิด คำนวณงานเอง ประกอบไปด้วย เพื่อให้ได้งานและความคุ้มค่า
การใช้คอนกรีต หลายคนอาจคุ้นหูกับคำว่า กี่คิว ใช้กี่คิว คิวละกี่บาท โดยเฉพาะถ้าเราสั่งรถผสมคอนกรีตแบบสำเร็จหลายคนอาจไม่ทราบว่า ปูน 1 คิว หรือคอนกรีต 1 คิว คือปริมาณเท่าไร? แล้ว ปูน 1 คิว ใช้เทพื้น หรือใช้ได้กี่ตารางเมตร
ปูน หรือ คอนกรีต 1 คิว ก็คือ ปริมาตรของคอนกรีต 1 คิวบิกเมตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร นั่นเอง ดังนั้นในการคำนวณ เราจะต้องแปลงหน่วยให้เป็น เมตรก่อน เช่น 10 เซนติเมตร ก็คือ 10/100 เท่ากับ 0.1 เมตร

วิธีการคำนวณหาปริมาณคอนกรีต หรือปริมาตรคอนกรีต
สามารถคำนวณปริมาณคอนกรีตได้จาก สูตรการคำนวณหาปริมาณคอนกรีต ดังนี้

ปริมาณคอนกรีต = พื้นที่ ตรม.  x  หนา หรือ  กว้าง x ยาว x สูง หรือ หนา

ตัวอย่างที่ 1 พื้นที่ กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ต้องการเทพื้น หนา 15 เซนติเมตร จะใช้ คอนกรีตเท่าไร?
ปริมาณคอนกรีต = 2 x 5 x 0.15 = 1.5 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1.5 คิว

เราสามารถใช้โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณคอนกรีตได้ที่นี่ >>โปรแกรมคำนวณปริมาตรคอนกรีต

เมื่อถามว่า คอนกรีต  1คิว จะใชเทได้กี่ตารางเมตร?
จะเทได้เท่าไดนั้น ขึ้นอยู่กับความหนาที่เราจะเท โดยสามารถคำนวณได้จากสูตร

ปริมาณคอนกรีต (คิว)  /   ความหนา (m)

ตัวอย่างที่ 2
-ถ้าเทพื้นหนา 5ซม.  คือ 1 คิว / 0.05 จะเทได้ 20 ตารางเมตร
-ถ้าเทพื้นหนา 10ซม. คือ 1 คิว / 0.10 จะเทได้ 10 ตารางเมตร
-ถ้าเทพื้นหนา 15ซม. คือ 1 คิว / 0.15 จะเทได้ 6.5 ตารางเมตร
-ถ้าเทพื้นหนา 20ซม. คือ 1 คิว / 0.20 จะเทได้ 5 ตารางเมตร

ดังนั้นการที่จะใช้ ปูน1คิวเทได้กี่ตารางเมตร เทพื้นกี่ตารางเมตร , ปูน 1ถุงเทได้กี่ตารางเมตร ปูน1กระสอบเทพื้นได้กี่ตารางเมตร หรือ ปูนซีเมนต์1ลูกเทพื้นได้เท่าไหร่นั้น ทุกคำตอบคือ ต้องขึ้นอยู่กับว่า เทคอนกรีตหนากี่เซนติเมตร เพราะคอนกรีต 1คิว หรือ 1 ลบ.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ 6.4 ถุง ขึ้นอยู่กับความหนาของแต่ละพื้น

….

Tags: ,