การแปลง ตารางกิโลเมตรเป็นเอเคอร์


เราสามารถแปลงหน่วยตารางกิโลเมตรเป็นเอเคอร์ จากโปรแกรมการแปลงหน่วยตารางกิโลเมตร ดังนี้

...................


แปลงหน่วย ตารางกิโลเมตรเป็นเอเคอร์


ตารางกิโลเมตร (ตร.กม, km²)......................

แปลงหน่วย เอเคอร์ เป็น ตารางกิโลเมตร


เอเคอร์ (acres)