การแปลงหน่วยทองคำ


หน่วยทองคำที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ กรัม (Gram : g), ทรอยออนซ์ (Troy Ounce : oz), โทลา (Tolar), ตำลึง (Tales), ชิ (Chi), ดอน (Don), บาท (Bath) และมีอีกอื่นๆ แต่ไม่นิยมนัก
เราสามารถแปลงหน่วยทองคำ หน่วยต่างๆ จากโปรแกรมการแปลงหน่วยทองคำ ดังนี้

..........................


แปลงหน่วยทองคำ บาท เป็นหน่วยอื่นๆ


ทองคำหนัก (บาท)..........................

แปลงหน่วยทองคำ ออนซ์ (oz)เป็นหน่วยอื่นๆ


ทองคำหนัก (ออนซ์ oz)..........................

แปลงหน่วยทองคำ ตำลึง (Tales) เป็นหน่วยอื่นๆ


ทองคำหนัก (ตำลึง )..........................

แปลงหน่วยทองคำ โทลา (Tolar) เป็นหน่วยอื่นๆ


ทองคำหนัก (โทลา )..........................

แปลงหน่วยทองคำ กรัม ( g ) เป็นหน่วยอื่นๆ


ทองคำหนัก ( กรัม )