การแปลง กิโลเมตรเป็นไมล์ และไมล์ เป็นกิโลเมตร


เราสามารถแปลงหน่วยกิโลเมตร และไมล์ จากโปรแกรมการแปลงหน่วย ดังนี้

...................


แปลงหน่วย กิโลเมตร เป็น ไมล์


กิโลเมตร (กม, km)......................

แปลงหน่วย ไมล์ เป็น กิโลเมตร


ไมล์ (mi)