การหาปริมาตรทรงกลม


เราสามารถคำนวณหาปริมาตรของทรงกลม จากสูตรการหาปริมาตรทรงกลม ดังนี้

ปริมาตรทรงกลม = 4/3¶r23 ( 4/3 x พาย x รัศมียกกำลัง 3 )
...................โปรแกรมหาปริมาตรทรงกลม


ใส่รัศมีวงกลม หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง /2 (cm , m)